அடடா அடடா கலிபோர்னியா

நான் கனடாவிலிருந்து அமெரிக்காவில் உள்ள கலிபோர்னியாவிற்குச் சென்றேன். எனக்கொரு வழக்கம். நான் எங்கு சென்றாலும் சென்ற இடத்து அழகினை என் உயிர்முட்டப் பருகி உணர்வு பொங்கப் பாடி மெல்லக் கூத்தாடி மகிழ்வேன்.

கலிபோர்னியா என்னை வெகுவாகக் கவர்ந்தது. பொற்பட்டுச் சிறகசைக்கும் பட்டாம் பூச்சியாய் என் இதயக் கொடியில் வந்து சிலிர்ப்பாய் அமர்ந்தது. பாடினேன் அதற்கொரு பாட்டு.

இந்தக் கவிதை வல்லினம் மிகக்கொண்டு இசைகூட்டிச் செய்யப்பட்ட சந்தக் கவிதை. தொடர் எதுகைகள் கோத்து இதயத்தில் மகிழ்ச்சித் தாளம் எழ கவனமாய் உருவாக்கப்பட்ட கடினமான நடை. ஆனாலும்
எளிமையான தமிழ். 

அடடா அடடா கலிபோர்னியா
அமெரிக்க மண்ணின் எழில்ராணியா
அழகோ அழகு கலிபோர்னியா

வட்ட வட்ட நிலவைத்
தொட்டுத்தொட்டுப் பேசும்
உச்சி மலைத்தொடரும் உண்டு

எட்டி எட்டிப் பார்க்க
தட்டுப்படா அடியில்
வெத்துப் பள்ளத்தாக்கும் உண்டு

நட்ட நடு வானை
முத்தமிட்டு ஆடும்
நெட்டை மரக்காடும் உண்டு

தொட்டுத் தொட்டுக் கரையில்
கட்டுக்கதை எழுதும்
சிட்டு அலைக்கடலும் உண்டு               

அடடா அடடா கலிபோர்னியா
அமெரிக்க மண்ணின் எழில்ராணியா
அழகோ அழகு கலிபோர்னியா

சுட்டுச் சுட்டு எரிக்கும்
பொட்டில் அனல்தெறிக்கும்
பொட்டல் வெளிப் பாலையும் உண்டு   

மொட்டு விட்டுப் பூத்து
வெட்டுங்குளிர் கோத்து
கொட்டும் பனித்தூறலும் உண்டு

நெட்டி கிட்டி முறித்து
தட்டுத் தடுமாறி
கெட்ட நில நடுக்கமும் உண்டு

வெட்டி வெட்டி எடுக்க
கொட்டிக்கொட்டிக் கொடுத்த 
கட்டித் தங்கச் சுரங்கமும் உண்டு

அடடா அடடா கலிபோர்னியா
அமெரிக்க மண்ணின் எழில்ராணியா
அழகோ அழகு கலிபோர்னியா

விட்டு விட்டு மேகம்
கொட்டிக்கொட்டிப் போகும்
பச்சை வயல் வெளியும் உண்டு

எட்டி எட்டிப் பார்த்து
விட்டுவிட்டுக் குமுறும்
வெள்ளை எரி மலையும் உண்டு

பட்டுச் சிட்டுப் போல
மெட்டுக்கட்டித் தாளம்
இட்டுச் செல்லும் நதிகளும் உண்டு

தட்டித் தட்டி உலகைக்
கட்டிக்கட்டி ஆள
விட்ட கணிப்பொறியும் உண்டு              

அடடா அடடா கலிபோர்னியா
அமெரிக்க மண்ணின் எழில்ராணியா
அழகோ அழகு கலிபோர்னியா

எட்டுப் பத்து மாடி
கட்டித்தரும் வலிமை
கிட்டித் தரும் செல்வமும் உண்டு

கட்டுக் கட்டு நோட்டுகள்
கொட்டிக்கொட்டிக் கொடுத்தும்
வட்டி கட்டும் செலவும் உண்டு

சொட்டுச் சொட்டுத் தேனாய்
பட்டுப்பட்டுக் கவிதை
இட்டுத்தர நானும் உண்டு

தட்டித் தட்டிக் கைகள்
கெட்டிமேளச் சத்தம்
கொட்டித்தர நீங்களும் உண்டு               

அடடா அடடா கலிபோர்னியா
அமெரிக்க மண்ணின் எழில்ராணியா
அழகோ அழகு கலிபோர்னியாNo comments: