நெஞ்சுடையச் செய்திடுமோ
என்றஞ்சி
தன் பொன் முட்டையை
அடைகாத்துத்
தவித்துத் துடித்துக்
காத்திருக்கும் மௌனம்

சட்டென்று
தாறுமாறாய் உடைந்து
வெளியேறும்
தகரக் குஞ்சுகளாய்

மௌனக்
கவிமொழியறியா
மந்தைகளிடம்

அன்புடன் புகாரி
20170321
அமெரிக்க மாப்பிள்ளை

பட்டில் வைத்துப்
பவளத்தில் வளர்த்த
என் தேவதை மகளை

முதிர்கன்னியாகவே
வைத்திருப்பேன்

கழுதைக்குக்
கட்டிக்கொடுப்பேன்

பாழுங் கிணற்றில்
பிடித்துத் தள்ளுவேன்

குதிருக்குள் அமர்த்தி
நெல்கொட்டி மூடுவேன்

எரியும் நெருப்பில்
இறங்கச் சொல்வேன்

ஆனால்...

அமெரிக்க
மாப்பிள்ளைக்கு மட்டும்
கட்டித் தரவே மாட்டேன்

இது
டிரம்பின் வெற்றிமீது
உறுதியாக

டிரம்பின் நிறம்மீது
நிச்சயமாக

டிரம்பின் ஆட்சிமீது
சத்தியமாக

அன்புடன் புகாரி
20170305