கார்பரேட்
காசு குவிக்க
மனித உயிர்களை
உண்ணத் தொடங்கி
காலங்கள் ஆகிவிட்டனதாம்

ஆனாலும்
இன்று
இப்போது

அரசியல் தலைகளைத் தின்று
அரசு நிர்வாகங்களைத் தின்று
காவல் அதிகாரங்களைத் தின்று
மனிதநேய அமைப்புகளைத் தின்று
நீதிமன்றங்களைத் தின்று

மனித உயிர்களைத்
தங்குதடையின்றி
விழுங்கிநிற்கும்
அவலக் காட்சி

ஜனநாயகத்தின்
ஒட்டுமொத்த வீழ்ச்சி

ஜனநாயகத்தை
பூட்ஸ் கால்களால்
ஏறி மிதித்து நின்று
கார்பரேட்டின்
வீர முழக்கம்

ஒட்டுமொத்த
உலக அழிவிற்கான
சங்கின் முழக்கம்

அன்புடன் புகாரி

நன்றியுரை

என் புத்தக வெளியீட்டிற்கு வந்து சிறப்பித்த டொராண்டோ வாழ் தமிழர்களுக்கு நான் சொன்ன நன்றியுரையின் துவக்கமாக இப்பாடலை வாசித்தேன். இது சிந்துவகைப் பாடல். இசைகூட்டிப் பாடிப்பார்க்கலாம்.

*


இந்தியா இன்பத்திரு நாடு - இங்கே
  இருப்போரில் பலருக்கும்
  அதுதானே கூடு

சிந்தாத முத்தாரப் பேழை - தெற்கில்
  சிரிக்கின்ற தமிழ்நாடோ
  வைரப்பொன் மாலை

வந்தோரை வாழவைக்கும் அருமை - அந்த
  வளமான மண்ணுக்குப்
  பொருள்தந்த பெருமை

செந்தாழம் பூவாகத் தஞ்சை - எங்கும்
  செழித்தோங்க நெல்வார்க்கும்
  எழிலான நஞ்சை

நானந்த மண்பெற்ற பிள்ளை - நெஞ்சில்
  நாளெல்லாம் அணைக்கின்றேன்
  நல்லதமிழ்ச் சொல்லை

மானந்தான் தமிழர்தம் எல்லை - உண்ட
  மண்தாண்டி வந்தும்மண்
  மறந்ததே இல்லை

வானத்தின் வண்ணங்கள் கூடி - எந்தன்
 வார்த்தைக்குள் உயிராக
 வரவேண்டும் ஓடி

தேனொத்த வாழ்த்துக்கள் பாடி - வந்த
   டொராண்டோ தமிழர்க்கென்
   நன்றிகளோ கோடி

ஆண் பெண் ஆடைபற்றி குர்-ஆன் என்ன சொல்கிறது என்பதைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொண்டவர்கள் மிகக் குறைவு.

தங்கள் சொந்தக் கருத்துக்களைக் கோத்து பெண்களை மட்டும் துணி மூட்டைக்குள் கட்டுவதுதான் எளிதானதாக இருக்கிறது பலருக்கு

இஸ்லாம் என்ற பெயரில்....