Posts

*அழுகையும் சிரிப்பும் தூரமில்லை*

இந்த வாழ்க்கை வினோதமானது. ஆனந்தத்தில் ஆடும்போது காலம் என்ற ஒன்று இருப்பதே தெரியாது. ஆனந்தம் வடிந்து, கொடுந்துக்கம் பற்றிப் புறட்டிப் போடும்போது, ஆழமான தத்துவ வரிகள் நெஞ்சில் ஊற்றெடுக்கத் தொடங்கிவிடும். அவை பெரும்பாலும் விரக்தி வரிகளாகவும் நம்பிக்கையைச் சிதைக்கும் முட வரிகளாகவும் இருப்பதால், அவற்றை நான் பொதுவெளிகளில் பகிர்வதில்லை. ஆனால் இந்தக் கவிதையின் முதல் நான்கு வரிகள் என் வாழ்வின் ஒரு மிக முக்கிய காலகட்டத்தை அழுத்தமான என் நினைவில் கொண்டுவந்து நிறுத்துவதால், அவசியம்தான் என்று எண்ணிப் பகிர்கிறேன். மடியும் வரைக்கும் துயரம் என்பதெல்லாம் சுத்தப் பொய். அந்த நேரக் காயத்தின் வேதனைச் சொற்கள் அவை. அதன் பின் நான் ஏராளமான இன்பங்களைத் தாராளமாகச் சுகித்துதுவிட்டேன் சுகித்துக்கொண்டும் இருக்கிறேன் என்பதே நான் இங்கே வாழ்க்கையின்மீது முன்வைக்கும் மேலான நம்பிக்கை. சத்தியம், வாழ்க்கை இனிமையானது, அதில் வந்துபோகும்ம் துயரங்கள் அந்த இனிமையை நமக்கு எடுத்துச் சொல்லும் தத்துவப் பாடப் புத்தகங்கள்.

என்னை மீறும் எண்ணங்களே
என் இதயம் எங்கும் காயங்களே
மண்ணில் வாழ்க்கை மாயங்களே
ம…
*முற்றுப்புள்ளி*

எல்லாமும் எந்நாளும்
தொடக்கப்புள்ளிகளே முற்றுப்புள்ளி
என்றொரு புள்ளி கிடையவே கிடையாது
அன்புடன் புகாரி


ஹஸ்னா

ஊத்துமலைத் தேனு
ஹஸ்னா
ஓடிவரும் மானு

பூத்தப்புதுப் பூவு
ஹஸ்னா
பொங்கிநிக்கும் பாலு

ஆத்தங்கரை வூடு
ஹஸ்னா
அழகு சந்தனக் கூடு

சாத்துக்குடி கண்ணு
ஹஸ்னா
சோத்துப்பாறை பொண்ணு

அன்புடன் புகாரி
இது நம் முதலிரவு உன்
காதலை
நீ
சொல் இது நம் முதலிரவு என்
காதலை
நான்
சொல்கிறேன் இது நம் முதலிரவு நம்
காதலை
பின்
நாம்
மெல்லத்
தொடங்குவோம் இது நம் முதலிரவு
தேசியக் கொடிக்கு சல்யூட் அடிப்பது இறைவனுக்கு இணை வைப்பதா?
#அன்புடன்#இஸ்லாம்

கொடியைத் தொழுது துவாச் செய்யாதபோது, அது கூடாததாகாது.

தாயை மதிக்கிறோம்
தந்தையை மதிக்கிறோம்
தாய் மண்ணை மதிக்கிறோம்
தாய் நாட்டை மதிக்கிறோம்
தாய் மொழியை மதிக்கிறோம்
ஆசிரியர்களை மதிக்கிறோம்
தலைவர்களை மதிக்கிறோம்

இப்படியாய் நாம் உயர்வாக எண்ணி மதிப்பவர்கள் அல்லது மதிக்கும் பொருட்கள் ஏராளம். அவையெல்லாம் இறைவன் ஆகாது/ஆகமாட்டான் ஒரு நல்ல முஸ்லிமிற்கு.

அதைத் தெளிவாக அறியாதவன் நல்ல முஸ்லிமும் அல்ல.

மதிக்க வேண்டியவற்றை மதிக்காமல் செல்வது நல்ல முஸ்லிமிற்கு அழகல்ல.

இமாமை மதிக்கிறோம் இறைவனைத் தொழுகிறோம்

ரசூலை மதிக்கிறோம் இறைவனைத் தொழுகிறோம்

என்ன சங்கடம் இருக்கிறது இதில்?

அன்புடன் புகாரி

உருண்டைகள்

உலகம் உருண்டை
இந்த வாழ்க்கையும்
உருண்டை

உலகம்
தட்டையாக இல்லாத போது
இந்த வாழ்க்கையும்
தட்டையாக இருக்க
வாய்ப்பே இல்லை

உலக உருண்டை
ஆதாரமே இல்லாத
வெற்றிடத்தில்
பிடிமானமே இல்லாமல்
சுற்றுகிறது

வாழ்க்கையும்
எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல்
வெறுமையில்
பிடிமானமே இல்லாமல்
சுற்றுகிறது

ஒன்றை ஒன்று
ஈர்க்கும் ஈர்ப்பில்தான்
உலக உருண்டை
வீழ்ந்துவிடாமல்
சுற்றுகிறது

தன்னைச்
சுற்றிச் சுற்றும்
உருண்டைகளையும்
வீழ்ந்துவிடாமல்
காக்கிறது

ஒன்றை ஒன்று
ஈர்க்கும் ஈர்ப்பில்தான்
இந்த வாழ்க்கையும்
வீழ்ந்துவிடாமல்
சுற்றுகிறது

தன்னைச்
சூழ்ந்து சுற்றும்
பிற வாழ்க்கைகளையும்
வீழ்ந்துவிடாமல்
காக்கிறது

ஈர்ப்புதான் மையம்
ஈர்ப்புதாம் உலகம்
ஈர்ப்புதான் வாழ்க்கை

ஈர்க்காத
ஈர்க்கப்படாத
எதுவும்
வெற்றிடத்தில்
வெறுமையில்
விரக்தியில்
சுற்றிச் சுற்றி உலர்ந்து
மூச்சிருந்தபோதும்
மன மரணத்துள்
வீழ்ந்து மடிவே செய்யும்

அன்புடன் புகாரி


*கலைந்தார் கலைஞர்*

கலைந்தது
தங்கத் தமிழ்ச்சங்கம்

கலைந்தது
அரசியல் ஞானக்கூடம்

கலைந்தது
சாதுர்ய மறுமொழிக்கோட்டம்

கலைந்தது
போராட்டப் படைத்தளம்*கலைந்தார் கலைஞர்*

சூரியனுக்கே
முகவரி தந்தவர்

சந்திரனையும்
எதிர்த்து நின்றவர்

கறுப்புக்கே
நிறம் வரைந்தவர்

கழகத்தோடு
உடன் பிறந்தவர்


*கலைந்தார் கலைஞர்*

எமனோடு
மல்யுத்தம் செய்தவர்

எமலோக
விருதுபல வென்றவர்

கலைந்தும்
கலையாத நிரந்தரர்

காலத்தால்
அழியாத மறத்தமிழர்


*கலைந்தார் கலைஞர்*

அன்புடன் புகாரி
20180807
சாதுர்யமாக விளையாடுகிறோம்
என்கிற பெருமையில்
அன்பான அன்பைக்
கொன்று புதைக்கிறார்கள்
சில அறிவாளிகள்

அன்புடன் புகாரி
முதியோர் இல்லம் நோக்கித்
தானே நடையைக் கட்டுபவரே
நாலும் அறிந்த முதியவர்

அன்புடன் புகாரி
எல்லாமே தொடக்கப்புள்ளிதான் முற்றுப்புள்ளி என்று ஒரு புள்ளியே கிடையாது
அன்புடன் புகாரி

நீ வரும்போது

நீ வரும்போது
நானுன்னை
அள்ளியணைத்துப்
பூரித்து மகிழவேண்டும்

நீ என்னைக்
கொடுநெருப்பில்
தள்ளிவிட்டுக்
கண்டுகொள்ளாமல்
சென்றிருக்கிறாய்

ஆமாம்

நீ என் மீது
திராவகத்தைக் கொட்டிவிட்டு
திரும்பிப் பார்க்காமல்
ஓடியிருக்கிறாய்

உண்மைதான்

நீ என்னை
அனாதையாய் அறிவித்து
குப்பைத் தொட்டியில்
கொட்டிவிட்டுச்
சென்றிருக்கிறாய்

ஆனால்
என் செம்பவளமே

நீ வரும்போது
நானுன்னை
அள்ளியணைத்துப்
பூரித்து மகிழவேண்டும்

வா...

இன்றா?
நீ என்றோ
என் நெஞ்ச நதிக்குள்
நீராய் வந்தவன் தானே

நீ
வராமல் போயிருந்தால்
என் மனஆறு
வெறும்
சுடுமணற் கூடுதானே

நீ
என்
உற்சாக
உயிரல்லவா

நீ
என்
நிழலற்ற
நானல்லவா

வா...

நீ வரும்போது
நானுன்னை
அள்ளியணைத்துப்
பூரித்து மகிழவேண்டும்

ஏன்
எப்படி
எதற்காக

உன்மீதான
என்
உறவின் உணர்வை
நான்
ஒரு வார்த்தையில்
சொல்வதானால்
அப்படி
ஒரு
வார்த்தையே
உலக மொழிகள்
எதிலும்
இல்லவே இல்லை
என்பேன்

ஏன்
எப்படி
எதற்காக

நீ
வெட்டித் தின்று
துப்பிய சக்கையாய்
நான்
கிடந்தாலும்
ஒரு கோகினூர்
வைரமாய்
முத்துக்களால் அலங்கரித்தத்
தங்கத் தட்டில்
நான்
கிடப்பதாய்ப்
பெருமை கொள்வேன்

ஏன்
எப்படி
எதற்காக

கேட்டா
நான் உன்னைப்
பெற்றேன்

பெற்றுத்தானே
நானுன்ன…
Image
டொராண்டோ தமிழ் இருக்கை
University of Toronto Chair in Tamil Studies
ஜூன் 25, 2018இன்று சரித்திரம் காணாத ஓர் அருமை நிகழ்ச்சி டொராண்டோ பல்கலைக்கழகத்தில் இனிதாய் நடந்தேறியது. ஒரே மணி நேரத்தில் 600,000 கனடிய டாலர்களைத் தாண்டி மகத்தான வசூல். இதில் பாதிக்கும் மேல் நன்கொடை வழங்கியவர்கள் அமெரிக்காவிலிருந்து இதற்கென விமானத்தில் வந்திறங்கிய தமிழ்நாட்டுத் தமிழர்கள் எனும்போது மெய் சிலிர்த்தது.

ஹார்வர்ட் தமிழ் இருக்கை அமைக்க 6 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் தேவைப்பட்டது. அதை பெருவெற்றியுடன் திரட்டி நிறுவிய சூடு இன்னும் ஆறவில்லை. அந்தச் சூட்டோடு சூடாக டொராண்டோ பல்கலைக்கழகத்தில் அடுத்ததொரு தமிழ் இருக்கை.

டொராண்டோ தமிழ் இருக்கைக்கு 3 மில்லியன் கனடிய டாலர்கள் போதுமாம். அமெரிக்க டாலர்களில் கணக்கிட்டால் சுமார் 2.5 மில்லியன் டாலர்கள் போதும்.

ஹார்வர்ட் தமிழ் இருக்கைக் குழுமத்தின் தலைவர் ஜானகிராமனும் திருஞானசம்பந்தமும் தொடங்கிவைத்த யோகமா இது என்று தெரியவில்லை. மின்னல் வேகத்தில் நன்கொடைகள்  'கொடை' (குடை)யின்றி நிற்கும் பெண்ணின் மீது விழும் மழையாகக் கொட்டிப் பொழிந்தன.

ஹார்வர்ட் தமிழ் இருக்கைக் குழுமத்…
கார்பரேட்
காசு குவிக்க
மனித உயிர்களை
உண்ணத் தொடங்கி
காலங்கள் ஆகிவிட்டனதாம்

ஆனாலும்
இன்று
இப்போது

அரசியல் தலைகளைத் தின்று
அரசு நிர்வாகங்களைத் தின்று
காவல் அதிகாரங்களைத் தின்று
மனிதநேய அமைப்புகளைத் தின்று
நீதிமன்றங்களைத் தின்று

மனித உயிர்களைத்
தங்குதடையின்றி
விழுங்கிநிற்கும்
அவலக் காட்சி

ஜனநாயகத்தின்
ஒட்டுமொத்த வீழ்ச்சி

ஜனநாயகத்தை
பூட்ஸ் கால்களால் 
ஏறி மிதித்து நின்று
கார்பரேட்டின்
வீர முழக்கம்

ஒட்டுமொத்த
உலக அழிவிற்கான
சங்கின் முழக்கம்

அன்புடன் புகாரி
நன்றியுரை

இந்தியா இன்பத்திரு நாடு - இங்கே
  இருப்போரில் பலருக்கும்
  அதுதானே கூடு

சிந்தாத முத்தாரப் பேழை - தெற்கில்
  சிரிக்கின்ற தமிழ்நாடோ
  வைரப்பொன் மாலை

வந்தோரை வாழவைக்கும் அருமை - அந்த
  வளமான மண்ணுக்குப்
  பொருள்தந்த பெருமை

செந்தாழம் பூவாகத் தஞ்சை - எங்கும்
  செழித்தோங்க நெல்வார்க்கும்
  எழிலான நஞ்சை

நானந்த மண்பெற்ற பிள்ளை - நெஞ்சில்
  நாளெல்லாம் அணைக்கின்றேன்
  நல்லதமிழ்ச் சொல்லை

மானந்தான் தமிழர்தம் எல்லை - உண்ட
  மண்தாண்டி வந்தும்மண்
  மறந்ததே இல்லை

வானத்தின் வண்ணங்கள் கூடி - எந்தன்
 வார்த்தைக்குள் உயிராக
 வரவேண்டும் ஓடி

தேனொத்த வாழ்த்துக்கள் பாடி - வந்த
   டொராண்டோ தமிழர்க்கென்
   நன்றிகளோ கோடி

ஆண் பெண் ஆடைபற்றி குர்-ஆன் என்ன சொல்கிறது என்பதைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொண்டவர்கள் மிகக் குறைவு.

தங்கள் சொந்தக் கருத்துக்களைக் கோத்து பெண்களை மட்டும் துணி மூட்டைக்குள் கட்டுவதுதான் எளிதானதாக இருக்கிறது பலருக்கு

இஸ்லாம் என்ற பெயரில்....
கொஞ்சுமுகப் பிஞ்சுப் பெண்ணே

அந்நியனோ
அடிக்கடி வீடுவரும்
அங்கிளோ

தொடுதல்
காமத் தொடர்தலுக்கானத்
தூண்டில்கள்

தொடும் விரல்களின்
வேர்களில்
தீவிர காமத் தாகம்
தகித்துக்கொண்டிருக்கலாம்

சொல்லித்
தருவதில்லையா
உன் அம்மா

உன்
ஐந்தே வயதுக் காலழகு
அம்மாவுக்கு அற்பம்தான்
அலைபாயும்
கண்களில் பட்டாலோ
அபாயமல்லவா

பாவம்தான்
நீ
என் கண்கள் 
கழன்று விழுகின்றன
உன்முன்
துயரத் துளிகளாய்

என்செய்வது
அறம் அவிழ்ந்த பாவிகளின்
பூமியாகிப் போனதே
நம் மாண்புமிகு மண்

முகம்விரித்து முறுவலித்து
சாக்லெட் தரும் உள்ளம்
அன்பு உள்ளமாகத்தான்
இருக்க வேண்டும்
ஆனால்
எக்ஸ்ரே எடுத்தால்
கபடம் மறைத்த வாய்ப்பல்லவா
அதிகரித்துக்கிடக்கிறது

யார் தொடலாம்
எவர் தந்தால் பெறலாம்
யாரழைத்தால் செல்லலாம்
என்று சொல்லித் தரும்
தாயே
ஏமாந்து நிற்கிறாளே

பாழும் உலகமம்மா இது
மிருகங்கள்
கட்டவிழ்ந்துத் திரிகின்ற
பாதகக் காலமம்மா

ஊரோர ஐயனாரின்
கொடுவாள் எடுத்து
நான்
வீட்டுக்குள் விளையாடும்
உன் பிஞ்சுப் பருவத்தைக்
கொய்கிறேன்
உன் சிறுமி ஆசைகளைத்
துண்டிக்கிறேன்
உன் அடிப்படைச் சுதந்திரத்தைக்
கொல்கிறேன்

தறிகெட்டத் தறுதலைகளுக்குத்
தண்டனையாய்
அக் கருந் தலைகளை
அந்நொடியே …
சித்திரைத் திருநாள் வாழ்த்துக்கள்

சித்திரையே எழில் முத்திரையே
சொல்லிவிடு உன் சூட்சுமத்தை

அத்தைமகள் விழி மார்கழியும்
அமுதளக்கும் நிலத் தைமகளும்

முத்தமிடும் பொற் கார்த்திகையும்
முகிலவனின் நல் ஐப்பசியும்

எத்தனையோ இம் மாதிரியாய்
முத்தமிழர் தம் மாதங்களும்

சித்திரமாய்ப் பண் பாடிவர
சித்திரையே நீ யாரடியோ

கத்தரியாய்த் துயர் துண்டாடி
கவிபாடும் தீப் பிழம்பரசி

எத்தனையோ இருள் எழுந்தாலும்
எரிப்பாயே அருள் நிறைப்பாயே

சித்திரையே தவப் பொற்கொடியே
சூரியனும் உன் சொற்படியே

முத்தெடுக்கும் நீள் மூச்சழகே
முறைதானே நீ பொன்மகளே

முத்துரதம் மண் ஊர்ந்துவர
மேற்தளத்தில் தமிழ் வீற்றிருக்க

எத்திசையும் வளர்த் தூயதமிழ்
எழுந்தோங்க வளம் விண்முட்ட

சித்திரையே நீ வந்துவிட்டாய்
செந்தமிழின் தேன் தந்துவிட்டாய்
ஏப்ரல் 8, 2018 கனடா ஸ்டெர்லைட் போராட்ட நாளில்...

காப்பரைத் தின்று
தமிழினத்தின் மீது கேன்சரைக் கக்கும்
வேதாந்தா பணப்பிசாசே

தூத்துக்குடி மக்களின் வாழ்வாதாரங்கள்
சிதைத்தழிய ஆட்டிப்படைக்கும்
அணில் அகர்வாலே

தமிழினத்தின் மீது
தொடர்த் துயரங்களை
வாரி வாரி இறைக்கும்
கொடுங்கோல் மத்திய அரசே

அடடாவோ
இது என்ன கொடுமை

சுந்தரத் தமிழினத்தின்மீது
சீறிப்பாயும்
ஸ்டெர்லைட் கருநாகமே

ரத்தினகிரி உன்னை மொத்தி அனுப்பும்
தமிழ்நாடு மட்டும் ஆரத்தி எடுத்து அணைக்குமா

குஜராத் உன்னைக் குதறியனுப்பும்
தமிழ்நாடு மட்டும் கும்பிடுபோட்டு வரவேற்குமா

கோவா உந்தன் மோவாய் பெயர்க்கும்
தமிழ்நாடு மட்டும் தத்தெடுத்து உச்சிமுகருமா

தமிழினத்தின் மீது
தரங்கெட்ட அரசியல் மிருகங்கள்
தரிகிடதித்தோம் போடுகின்றன

குரங்குகள் எல்லாம் தாவிக் குதித்து
நட்டநடுவீட்டிலேயே ஊஞ்சல் கட்டி ஆடுகின்றன

அடுக்களையில் சிறுநீர் கழிக்கின்றன
படுக்கையறையில் மலவாய்வு விடுகின்றன

புற்றுநோய் வளர்க்க
தமிழ்மண்ணில் நாற்றுநடும் தினவு
எப்படி வந்தது உங்களுக்கு?

எங்கள் பொறுமையைக் கண்டு
அடடா கோழைகள் தமிழர்கள் என்று
தப்புக் கணக்குப் போட்டுவிட்டீர்களா

நீறுபூத்த நெருப்பு
எங்கள் மற…
பிரிக்கவும் சேர்க்கவும் பழகவும்

மகிழ்ச்சியையும் முத்தத்தையும்
பகிர்ந்தால் மட்டுமே
இன்பத்தைச்
சுவைக்க முடியும்

கோபத்தையும் ரகசியத்தையும்
பகிராவிட்டால் மட்டுமே
நிம்மதியைக்
காக்க முடியும்

உதடுகளையும் உள்ளத்தையும்
ஒட்டவைத்தால் மட்டுமே
சத்தியத்தில்
நனைய முடியும்

துக்கத்தையும் தூக்கத்தையும்
பிரித்துவைத்தால் மட்டுமே
நெடுந்தூரம்
கடக்க முடியும்

கண்களையும் காட்சிகளையும்
பிணைத்துவைத்தால் மட்டுமே
உலகத்தை
ரசிக்க முடியும்

கனவுகளையும் யதார்த்தங்களையும்
பிரித்துவைத்தால் மட்டுமே
வாழ்க்கையை
ருசிக்க முடியும்

சிந்திப்பையும் சிரிப்பையும்
பிண்ணிவைத்தால் மட்டுமே
செவிகளை
ஆள முடியும்

கருத்தையும் கட்டளையையும்
பிரித்துவைத்தால் மட்டுமே
ஏற்பினை
எட்ட முடியும்

உயிரையும் உணர்வையும்
சேர்த்து வைத்தால் மட்டுமே
அன்பை
வளர்க்க முடியும்

புகழையும் பேச்சையும்
பிரித்து வைத்தால் மட்டுமே
சுயத்தைக்
காக்க முடியும்

நட்பையும் நம்பிக்கையையும்
இணைத்து வைத்தால் மட்டுமே
மெய்யாக
நகைக்க முடியும்

காதலையும் கபடத்தையும்
பிரித்து வைத்தால் மட்டுமே
உறவுகள்
தழைக்க முடியும்

காயங்களையும் கருணையையும்
சேர்த்து வைத்தால் மட்டுமே
எவரையும்
மன்னிக…
உன்னை நீ நேசித்தால்...

யாரோ உன்னை
நேசிக்கலாம்
யாரோ உன்னை
வெறுக்கலாம்

சிலர் நேசிப்பதால்
சில புன்னகைகள் உன் தோட்டதை
மணங் கமழச் செய்யலாம்

ஆனால்
எவரோ உன்னை வெறுப்பதால்
உன் வேர்கள் ஒருக்காலும்
நீரின்றிப் போகப்போவதில்லை

நேசிப்போர் நேசிக்கட்டும்
வெறுப்போர் வெறுக்கட்டும்
பெருவிளைவு அதிலேதுமில்லை

ஆனால்
உன்னை நீ நேசிக்கிறாயா
என்பதில்தான் இருக்கிறது
அறிவு அறிவு பேரறிவு

ஏனெனில்
நீ நேர்மறையாய்
நெஞ்சு நிமிர்த்தி நிற்பதென்பது
வெளியிலிருந்து உள்ளே வருவதில்லை
உனக்கு உள்ளிருந்துதான்
வெளியே வருகிறது

அந்த உள்
உருவாவது
வேறு எவற்றாலோ
அல்ல
உன்னை
நீ
நேசிக்க நேக்கத்தான்

அன்புடன் புகாரி