*வெற்றிக்கு மந்திரம் மனவீரம்*

இசை கூட்டி தமிழ்க் கவிதைகள் எழுதுவது எனக்குப் பிடித்த விசயம். 

யாப்பிலக்கண விதிகளைப்பற்றி அதிகம் நான் கவலைப்படுவதில்லை. ஆனால் அதன் சுவைகளைப் பெரும்பாலும் களவாடிக்கொள்வேன்.

இந்தக் கவிதை ஒவ்வொரு வரியிலும் ஒரு கருத்தைச் சொல்லி நிறைவு செய்துகொள்கிறது. 

நிறைவு செய்து கொள்வதோடு நின்றுவிடாமல் அடுத்த வரியையும் தன் கருத்தோடு கொக்கியிட்டு இணைத்துக்கொள்கிறது.

இதுபோன்ற கவிதையின் ஒரு வரியை மட்டுமே ஒரு கவிதையாய் அறிமுகம் செய்யலாம். 

சில வரிகளை மட்டும் இணைத்து ஒரு கவிதையாய்க் காட்டலாம்.

கீழிருந்து மேலாக வாசித்துச் சுவைக்கலாம் அல்லது இடையிலிருந்து தொடங்கி கீழ்நோக்கிச் சென்று பின் மேல்நோக்கிச் செல்லலாம்.

காலங்களில் அவள் வசந்தம் என்று ஒரு திரைப்பாடல். கவியரசர் கண்ணதாசன் எழுதி இருப்பார். அந்தப் பாடலும் இவ்வகைக் கவிதைதான். ஒவ்வொரு வரியும் தனித்து இயங்கக் கூடையன


*

கோடுகள் வாழ்க்கையில் ஏராளம் - அந்தக்
         கோட்டுக்குள் நாடகம் அன்றாடம்

தாவிடும் ஆசைகள் கூத்தாடும் - இன்பத்
         தவிப்புக்குள் சிக்கியே நாளோடும்

மூடிய மாங்கனி வீடாகும் - உள்ளே
         முத்தாக வாழ்வது வண்டாகும்

கூடுகள் இன்பத்தின் ஆதாரம் - அந்தக்
         கூட்டுக்குள் அன்புதான் தேனூட்டும்

கட்டிய காலுடன் நாட்டியம் - கண்கள்
         கட்டித்தான் காட்சிகள் அரங்கேற்றம்

ஒட்டிய தேவைகள் போராட்டம் - உயிரின்
         ஓலந்தான் ஞானமாய் வேரோட்டும்

வெட்டிய கீறலாய் ஏமாற்றம் - தொடரும்
         வெற்றெதிர் பார்ப்போ ரணமாக்கும்

தொட்டது தோற்பது சிறையாகும் - தொட்டுத்
         திறவாமல் வெற்றியும் திசைமாறும்

இருட்டினில் கண்களும் கூராகும் - துயரம்
         இடைமுட்ட வாழ்வோ சீராகும்

கருத்தினில் இழையா கனவுலகம் - வெற்று
         காற்றோடு கரைந்து மணலாகும்

பருந்திடம் மாட்டிய குஞ்சாக - நாளும்
         போராடித் தவிக்கும் நன்னெஞ்சம்

விருந்தென மடிவது படுமோசம் - வாழ்க்கை
         வெற்றிக்கு மந்திரம் மனவீரம்

அன்புடன் புகாரி

கலிஃபோர்னியா கவியரங்கில்...

நான் கனடாவிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். எனக்கொரு வழக்கம். நான் எங்கு சென்றாலும் சென்ற இடத்து அழகினை என் உயிர்முட்டப் பருகி உணர்வு பொங்கப் பாடி மெல்லக் கூத்தாடி மகிழ்வேன்

கலிஃபோர்னியா என்னை வெகுவாகக் கவர்ந்தது. பொற்பட்டுச் சிறகசைக்கும் பட்டாம் பூச்சியாய் என் இதயக் கொடியில் வந்து சிலிர்ப்பாய் அமர்ந்தது. பாடினேன் அதற்கொரு பாட்டு - இங்கு அதைப் பாட வந்தேன் உள்வெளிகள் பூத்து

இந்தக் கவிதை வல்லினம் மிகக்கொண்டு இசைகூட்டிச் செய்யப்பட்ட சந்தக் கவிதை.

தொடர் எதுகைகள் கோத்து இதயத்தில் மகிழ்ச்சித் தாளம் எழ கவனமாய் உருவாக்கப்பட்ட கடினமான நடை - ஆனாலும் எளிமையான தமிழ்


அடடா அடடா கலிஃபோர்னியா
அமெரிக்க மண்ணின் எழில்ராணியா
அழகோ அழகு கலிஃபோர்னியா

வட்ட வட்ட நிலவைத் தொட்டுத்தொட்டுப் பேசும்
உச்சி மலைத்தொடரும் உண்டு
எட்டி எட்டிப் பார்க்க தட்டுப்படா அடியில்
வெத்துப் பள்ளத்தாக்கும் உண்டு

நட்ட நடு வானை முத்தமிட்டு ஆடும்
நெட்டை மரக்காடும் உண்டு
தொட்டுத் தொட்டுக் கரையில் கட்டுக்கதை எழுதும்
சிட்டு அலைக்கடலும் உண்டு

அடடா அடடா கலிஃபோர்னியா
அமெரிக்க மண்ணின் எழில்ராணியா
அழகோ அழகு கலிஃபோர்னியா

சுட்டுச் சுட்டு எரிக்கும் பொட்டில் அனல்தெறிக்கும்
பொட்டல் வெளிப் பாலையும் உண்டு  
மொட்டு விட்டுப் பூத்து வெட்டுங்குளிர் கோத்து
கொட்டும் பனித்தூறலும் உண்டு

நெட்டி கிட்டி முறித்து தட்டுத் தடுமாறி
கெட்ட நில நடுக்கமும் உண்டு
வெட்டி வெட்டி எடுக்க கொட்டிக்கொட்டிக் கொடுத்த
கட்டித் தங்கச் சுரங்கமும் உண்டு

அடடா அடடா கலிஃபோர்னியா
அமெரிக்க மண்ணின் எழில்ராணியா
அழகோ அழகு கலிஃபோர்னியா

விட்டு விட்டு மேகம் கொட்டிக்கொட்டிப் போகும்
பச்சை வயல் வெளியும் உண்டு
எட்டி எட்டிப் பார்த்து விட்டுவிட்டுக் குமுறும்
வெள்ளை எரி மலையும் உண்டு

பட்டுச் சிட்டுப் போல மெட்டுக்கட்டித் தாளம்
இட்டுச் செல்லும் நதிகளும் உண்டு
தட்டித் தட்டி உலகைக் கட்டிக்கட்டி ஆள
விட்ட கணிப்பொறியும் உண்டு

அடடா அடடா கலிஃபோர்னியா
அமெரிக்க மண்ணின் எழில்ராணியா
அழகோ அழகு கலிஃபோர்னியா

எட்டுப் பத்து மாடி கட்டித்தரும் வலிமை
கிட்டித் தரும் செல்வமும் உண்டு
கட்டுக் கட்டு நோட்டுகள் கொட்டிக்கொட்டிக் கொடுத்தும்
வட்டி கட்டும் செலவும் உண்டு

சொட்டுச் சொட்டுத் தேனாய் பட்டுப்பட்டுக் கவிதை
இட்டுத்தர நானும் உண்டு
தட்டித் தட்டிக் கைகள் கெட்டிமேளச் சத்தம்
கொட்டித்தர நீங்களும் உண்டு

அடடா அடடா கலிஃபோர்னியா
அமெரிக்க மண்ணின் எழில்ராணியா
அழகோ அழகு கலிஃபோர்னியா