கைச்சொர்க்கமாக இல்லாவிட்டாலும்

ஒரு
சுவர்க்கடிகாரத்தின்
பெண்டுலத்தைப் போல

அதுவா
இதுவா

இதுவா
அதுவா

என்று
அல்லாடும்போது
நிலம் விழுந்த
திமிங்கிலத்தைப்போலத்தான்
நிம்மதி செத்துக் கொண்டிருக்கும்

0
எதுவென்று
ஒரு
நெருப்புக் கனியைக்
கண்டதுபோல
அறிந்துகொண்டதும்

நெடுந்தூரம்
விடைபெற்றுச் சென்றிருந்த
நிம்மதி
மீண்டு வந்து
கண் பிழிந்த நீரில் மூழ்கியும்
கனலாய்ச் சுட்டுக்கிடந்த நெஞ்சில்
பூரணமாய் நிறைந்தும்விடும்

0
விரும்பியதுதான்
அறியப்பட்டதும் என்றால்
அந்நொடியே
அது சொர்க்கம்தான்
மறுப்பதற்கில்லை

ஆனால்
விரும்பாததாயினும்
அலைபாய்ந்து அலைபாய்ந்து
அறற்றிக் கிடந்த
அல்லாடல்களிலிருந்து
விடுதலை பெற்று
அறியப்பட்ட நிறைவு
நிச்சயம்

கைச்சொர்க்கம் இல்லாவிட்டாலும்
மிக விரைவில்
காணப் போகும் சொர்க்கம்தான்

Comments

சொர்க்கம்தான்

Popular posts from this blog

அன்புடன் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

மகளின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

சென்னை விழா நன்றியுரை

காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி

கண்ணீர் வரிகள் இதய வரிகளை மறைக்கின்றன

Ilayaraja Toronto 16 Feb 2013 (Part 1) - இளையராஜா டொராண்டோ