*****

கனடாவில்...

தமிழ்ப் பிள்ளைகளுக்குத்
தமிழ் தெரியவில்லை

கன்னடப் பிள்ளைகளுக்குக்
கன்னடம் தெரியவில்லை

தெலுங்குப் பிள்ளைகளுக்குத்
தெலுங்கு தெரியவில்லை

பாகிஸ்தானிக்கு
உருது தெரியவில்லை

பங்களாதேசிக்கு
பெங்காளி தெரியவில்லை

சீனருக்கு
மாண்டரின் தெரியவில்லை

தெரிந்ததெல்லாம்
ஆங்கிலம் ஒன்றுதான்

காதல் சந்தை
கல்யாணச் சந்தை எல்லாம்
அமர்க்களப்படுகின்றன

எல்லோரும் ஓரினம்
எல்லோரும் ஓர்மொழி
எல்லோரும் கனடா மக்கள்

ஊரிலிருந்து
ஒருவன் வந்தால்
அவன்தான் வேற்று ஆள்

தேடிக் காதலிக்க
அவனிடம்
ஒன்றுமே ஒட்டவில்லை

கூடி மணமுடிக்க
அவனிடம்
பிடித்ததாய் ஏதுமில்லை

பங்களாதேசி மச்சான்
பாகிஸ்தானி மாமன்
தெலுங்கு மைத்துனி
கன்னட நாத்தனார்
சீன மாமியார்
தமிழ்ப் பெண்

போதுமா
எங்கள் பொன்னான
புலம்பெயர் வாழ்க்கை!

அன்புடன் புகாரி
20160506

No comments: