சின்ன இதழ் விரித்தாள்


சின்ன இதழ் விரித்தாள்
சிரித்தாள் செவ்வந்திப்
பூவானாள்

தினமும்
வண்ண விழி அசைத்தாள்
மொழிந்தாள் வளமிக்கக்
கவியானாள்

மனதில்
பின்னல் ஆட நடந்தாள்
மயிலாள் பேரின்பச்
சுவையானாள்

பருவக்
கன்ன வனம் சிவந்தாள்
வளைந்தாள் கற்கண்டு
நிலமானாள்

எழிலாள்
தந்த உடல் நெளிந்தாள்
மிளிர்ந்தாள் தரைவந்த
நிலவானாள்

விழிக்குள்
வந்து வந்து நுழைந்தாள்
விரிந்தாள் வாவென்று
எனையழைத்தாள்

நினைவால்
வெந்து வெந்து மடிந்தேன்
மலைத்தேன் நினைவுக்கு
விருந்தானேன்

எனக்குள்
சிந்தை சிதையக் கண்டேன்
சிலிர்த்தேன் இவளன்றி
உயிர்வாழேன்

Comments

Popular posts from this blog

அன்புடன் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

சென்னை விழா நன்றியுரை

மகளின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி

கண்ணீர் வரிகள் இதய வரிகளை மறைக்கின்றன

Ilayaraja Toronto 16 Feb 2013 (Part 1) - இளையராஜா டொராண்டோ