இது நம் முதலிரவு
உன்
காதலை
நீ
சொல்
இது நம் முதலிரவு
என்
காதலை
நான்
சொல்கிறேன்
இது நம் முதலிரவு
நம்
காதலை
பின்
நாம்
மெல்லத்
தொடங்குவோம்
இது நம் முதலிரவு

No comments: