என் கவிதை வரிகளைக் கண்டபோது....


ஏதேனும் விழாவிற்குச் செல்லும்போது அங்கே வாசிப்பதற்காக என் கவிதைகளுள் ஏதேனும் ஒன்றை எடுத்துச் செல்வது வழக்கம். அப்படி நேற்று நான் என் பொங்கல் கவிதையை எடுத்துச் செல்ல விரும்பினேன்.
என்னுடைய வலைப்பூவில் தேடுவதைவிட கூகுள் தேடல், என் கவிதையை உடனே கொண்டுவந்து தரும்.
மஞ்சள் கொத்தோடு
மாமரத்து இலையோடு
என்று தொடங்கும் என் பொங்கல் வாழ்த்தைக் கூகுளில் தேடினேன்
வந்து விழுந்த சுட்டிகள் ஆனந்தத்தையும் ஒரு சிறு வருத்தத்தையும் தந்தன.
பலரும் என் பொங்கல் கவிதையை எடுத்தாண்டிருக்கிறார்கள். அது மிகுந்த மகிழ்வைத் தருகிறது. ஆனால் எழுதியது நான் என்பதைக் குறிப்பிடவில்லை. இது சற்றே வருத்தத்தைத் தந்தது. என்றாலும் இதிலும் ஒரு மகிழ்வினைக் கண்டேன்.
யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்று எழுதி இடும்போதெல்லாம் கணியன் பூங்குன்றனார் என்று எழுதுவதில்லை, இது போலவே பாரதி, பாரதிதாசன், கண்ணதாசன் என்று பலரின் வரிகளை எடுத்தாளும் போதும் பலநேரம் எழுதியவரை இடுவதில்லை.
அந்த அளவுக்கு என்னை உயர்த்திவிடாமல், எழுதிய என் பெயரை எங்கேனும் குறிப்பிட்டுவிடுங்கள். நன்றி
ஒரு சிலரின் எடுத்தாள்கை மட்டும்:
ம்ஹூம் இப்படியே நீட்டிக்கொண்டு போகமுடியாது என்னால், இதோ நீங்கள் தேடவேண்டிய கூகுள்

No comments: