201607 கேம்பிங் - காமெடி - குழந்தைகள் கரடி பாட்டு

கூட்டத்தக் கூட்டிக்கிட்டு - கூடாரம் போட்டுக்கிட்டு
கரடிக்கு டிமிக்கிக் கொடுத்து - குத்தாட்டம் போட்டோண்டா (2)
ரக்கூனு மூஞ்சில - ரசத்த ஊத்தி உட்டோண்டா(2)
ஆங்... கூட்டத்தக் கூட்டிக்கிட்டு - கூடாரம் போட்டுக்கிட்டு
கரடிக்கு டிமிக்கிக் கொடுத்து - குத்தாட்டம் போட்டோண்டா

சியானுக்கே தண்ணிகாட்டும் அயானப் பாருங்க - இவன்
ஆட்டத்தைப் போட்டிபோடும் ஹீரோ சொல்லுங்க
ஆஹா ஆஆஆ.... ஓஹோ ஓஓஓ..... (சியானுக்கே தண்ணிகாட்டும்...)
சின்னக் கையாட்டி சிரிக்கின்ற சிரிப்பப்பாருங்க (2)
இவனால-ரெஸ்டோலே-அட-ரெண்டுபட்டுப் போச்சுங்க

ஆங்... கூட்டத்தக் கூட்டிக்கிட்டு - கூடாரம் போட்டுக்கிட்டு
கரடிக்கு டிமிக்கிக் கொடுத்து - குத்தாட்டம் போட்டோண்டா

ஸ்மார்ட்போனும் ஸ்டுபிட்போனா - மாறிப்போச்சுடா - அந்த
வாட்ஸ்ஸ்ஸப்பும் ஃபேஸ்ஸ்புக்கும் ஊத்திக்கிச்சுடா
ஆஹா ஆஆஆ.... ஓஹோ ஓஓஓ..... (ஸ்மார்ட்போனும்...)
மடிக் - கம்ப்யூட்டர் மடியவிட்டு இறங்கிப்போச்சுடா(2)
அதனால-படுஜோரா-தினம்-ஆட்டம் பாட்டம் போட்டோண்டா

ஆங்... பூப்பூவா பூத்துக்கிட்டு - புல்லெல்லாம் மேஞ்சிக்கிட்டு
மேப்பிளுக்கே மாப்பிளயா - மல்லாந்து கெடந்தோண்டா
ஆங்... கூட்டத்தக் கூட்டிக்கிட்டு - கூடாரம் போட்டுக்கிட்டு
கரடிக்கு டிமிக்கிக் கொடுத்து - குத்தாட்டம் போட்டோண்டா
ஆங்... பூப்பூவா பூத்துக்கிட்டு - புல்லெல்லாம் மேஞ்சிக்கிட்டு
மேப்பிளுக்கே மாப்பிளயா - மல்லாந்து கெடந்தோண்டா
குத்தாட்டம் போட்டோண்டா - மல்லாந்து கெடந்தோண்டா (3)
குத்தாட்டம் போட்டோண்டா...........
குத்தாட்டம்-குத்தாட்டம்-குத்தாட்டம் போட்-டோண்-டாஆஆஆ

Comments

Popular posts from this blog

அன்புடன் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

மகளின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

சென்னை விழா நன்றியுரை

காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி

கண்ணீர் வரிகள் இதய வரிகளை மறைக்கின்றன

Ilayaraja Toronto 16 Feb 2013 (Part 1) - இளையராஜா டொராண்டோ