தமிழைத் தமிழ் நாட்டிலிருந்து பிடுங்கி எறிய ஏவப்பட்ட ஏவுகணைதான் NEET
பின் தங்கியவர்களைப் பின் தங்கியவர்களாகவே வைத்துப் புதைக்கின்ற புதைகுழிதான் NEET
தீண்டாமைக் கொடுமையின் புதுப் பிறவிதான் NEET
அன்புடன் புகாரி

No comments: