கவிதை எனக்குத்
தொழில் இல்லை
பொழுதுபோக்கு இல்லை
என் இதயப்போக்கு

No comments: