முத்தமிழ் இன்றியோர் வாழ்வேது

கவிதை என்பது மொழியுலகில் ஒரு கம்பீரமான யானை. அதை நிதிகேட்டுக் கையேந்த விடுவதில் எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது. ஆயினும் தமிழ், தமிழ்ப் பண்பாடு, தமிழ் வளர்ச்சி, புலம்பெயர் தேசத்தில் தமிழ்ப் பிள்ளைகளின் ஈர நாவுகளில் தமிழ்ச்சொல் சேவை போன்றன  என்றால் அந்த யானையே தன் உள்ளப் பெருக்கோடு ஓடிவந்து நிதி கேட்டு ஒவ்வொரு தமிழரின் முன்னும் பாசத்தோடு அசைந்தாடி நிற்கும். ஏனெனில் கேட்பது அதற்காக அல்ல அன்னைத் தமிழுக்காக என்பதால்.

அமெரிக்காவின் சான் பிரான்சிஸ்கோ வளைகுடாத் தமிழ்மன்றம், ஒரு தமிழ்ப் பண்பாட்டு மையம் அமைக்க 2019 மார்ச் மாதம் ஓர் இசை நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்து நிதி திரட்ட முடிவெடுத்து, ஒரு விழா மலரும் வெளியிட்டது.  அம்மலரில் "நிதி மிகுந்தவர் பொற்குவை தாரீர்" என்ற கருத்துடன் ஏன் இந்த அயல் மண்ணில் நமக்கு ஒரு தமிழ்ப் பண்பாட்டு மையம் தேவை என்பதை ஒரு கவிஞரின் பார்வையில் சொல்லத் தகுதியான வட அமெரிக்கத் தமிழ்க் கவிஞர்களுள் ஒருவரான நீங்கள் ஒரு வாழ்த்துக் கவிதை எழுதித் தருவீர்களா என்று அன்போடு அழைத்தது.

ஆனால் அவர்கள் எனக்குக் கொடுத்த அவகாசமோ ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான். உடனடியாக எடுக்கப்பட்ட முடிவின் காரணமாக அவர்களுக்கு வேறு வழியும் இருக்கவில்லை. முயன்று பார்க்கலாம் என்ற எண்ணத்தோடுதான் என்னிடம் வந்தார்கள். நானும் என் நிறுவனப் பணிச்சுமைகளுக்கு இடையே பணிநாள் ஒன்றில் இக்கவிதையை அவசர அவசரமாகப் படைத்துக்கொடுத்தேன். 

அமெரிக்கப் பொன்வானிலே
வெகு அழகான வைர நிலவாய்
மதுரத்தேன் வளைகுடாவில்
எழில் தவழ்கின்ற தமிழ்மன்றமே
     
தமிழ்மன்றப் பூஞ்சோலையில்
புதுத் தளிரொன்று துளிர்க்கின்றதோ
தமிழ்ப் பண்பாட்டு மையமென்றே
தனி நடைபோட்டு ஒளிர்கின்றதோ


இந்நாள் இந்நாள் இனியநாள்
இந்தத் திருநாள் தமிழரின் அமுதநாள்
கண்ணால் முன்னால் காணும்நாள்
இந்தப் பொன்னாள் தமிழரின் பெருநாள்

வந்தாள் வளர்ந்தாள் தமிழ்த்தாய்
இந்த வையத்தின் மையத்தில் கணித்தாய்
விதைத்தாள் விதைக்குள் முளைத்தாள்
பெரு விருட்சமாய்ப் பண்பாடு தழைத்தாள்

என்பாடு உன்பாடு எனப்பாடு
தமிழ்ப் பண்பாடு ஒன்றுதான் நிலைப்பாடு
வந்தாடு நின்றாடு வென்றாடு
தமிழ்ப் பண்பாட்டு மையத்தைக் கொண்டாடு

பண்பாடு புதைப்பது கண்ணியமில்லை
தமிழ் அடையாளம் தொலைப்பது தமிழினமில்லை
பண்பாடு காப்பதே தமிழனின் பெருமை 
தமிழ் அடையாளம் தோற்பதோ புழுவினும் சிறுமை

அமெரிக்கப் பொன்வானிலே
வெகு அழகான வைர நிலவாய்
மதுரத்தேன் வளைகுடாவில்
எழில் தவழ்கின்ற தமிழ்மன்றமே
     
தமிழ்மன்றப் பூஞ்சோலையில்
புதுத் தளிரொன்று துளிர்க்கின்றதோ
தமிழ்ப் பண்பாட்டு மையமென்றே
தனி நடைபோட்டு ஒளிர்கின்றதோ


வித்தகர் யாவரும் கூடிடுவோம்
அந்த விண்ணிலும் தமிழை ஏற்றிடுவோம்
முத்தமிழ் இன்றியோர் வாழ்வேது
தமிழ் முரசுகள் ஒலித்தே போற்றிடுவோம்

இரத்தமும் பீறிடும் தமிழாக
தினம் முத்தமும் ஊறிடும் தமிழ்பாட
பித்தமும் தெளிந்திடும் தமிழ்பேச
அந்தப் பேய்களும் வணங்கிடும் தமிழ்கேட்க

எத்தனைப் பொற்கரம் தமிழோடு
உயர் இமயமும் அற்பமே தமிழுக்கு
நித்திரை மறந்து தமிழெடுப்போம்
அந்த நீலவான் எங்கிலும் நட்டுவைப்போம்  
     
செல்வமும் செழித்தநற் தகையோரே
லட்சங்கள் வாரி வழங்கிடுவோம்
சிறுதுளிப் பெருவெள்ள இலக்காக
சில நூறுகள் எளியவர் ஈந்திடுவோம்
  
அமெரிக்கப் பொன்வானிலே
வெகு அழகான வைர நிலவாய்
மதுரத்தேன் வளைகுடாவில்
எழில் தவழ்கின்ற தமிழ்மன்றமே
     
தமிழ்மன்றப் பூஞ்சோலையில்
புதுத் தளிரொன்று துளிர்க்கின்றதோ
தமிழ்ப் பண்பாட்டு மையமென்றே
தனி நடைபோட்டு ஒளிர்கின்றதோ

No comments: