கவிப்பேரரசு வைரமுத்து சிறப்புரை 2சென்னையில் திசைகளின் கவிமுகத்தின் அறிமுகம் விழாவில் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து கனடாவில் வாழும் கவிஞர் புகாரி அவர்களை அறிமுகம் செய்து சிறப்புரை ஆற்றுகிறார். தலைவர் மாலன். விமரிசகர்கள் கவிஞர்கள் இந்திரன் யுகபாரதி அண்ணாகண்ணன் வைகைச்செல்வி

No comments: