எத்தனை
வெளியேற்றினாலும்
முடிந்தா போகும்
அழுக்கு

உடலும் உள்ளமும்
அழுக்கின் உற்பத்திக்
கூடங்கள்

உடற் சுத்தம்
இல்லா நிலையிலும்
மனச் சுத்தம்
புனிதம்

மனச் சுத்தம்
இல்லா நிலையில்
உடல் சுத்தம்
கசடு

அறச் சுத்தம்
மனக்கிடங்கில்
நிரம்பினால்
உன்
அழுக்கு உடலும்
பொன்னென மின்னும்

அன்புடன் புகாரி
20171104

Comments

Popular posts from this blog

அன்புடன் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

சென்னை விழா நன்றியுரை

மகளின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி

கண்ணீர் வரிகள் இதய வரிகளை மறைக்கின்றன

Ilayaraja Toronto 16 Feb 2013 (Part 1) - இளையராஜா டொராண்டோ