ரப்பர் தொழிற்சாலை - அழிப்பான் தொழிற்சாலை என்று அமைந்தால் அமங்களம்.
இரப்பர் தொழிற்சாலை என்றால் பிச்சைக்காரர்கள் தொழிற்சாலை ஆகிவிடும்...
- கவியரசு கண்ணதாசன்
😀😀🤣🤣😅😅
*
ஒரு பிரபலமான புதுக்கவிதை
இரிசி கபூரும்
இடிம்பிள் கபாடியாவும்
இணைந்த இபாப்பி
😀😀🤣🤣😅😅

No comments: