*நூஹு என்றொரு நண்பர்*

டொரோண்டோவில் நூஹு என்று ஒரு நண்பர். கீழக்கரையைச் சேர்ந்தவர். உணர்வுகளின் கோட்டைக்குள் உற்சாகமாய்க் குடியிருப்பவர்.

அருமையான புதிய வீடு ஒன்றை ஏஜாக்ஸ் என்ற ஊரில் வாங்கிக் குடிபெயர்ந்து விருந்து வைத்தார்.

அவருக்குக் கானா பாடல்கள் என்றால் கொள்ளைப் பிரியம். அதை மனதில் கொண்டு ஒரு நான்கு வரிகள் எழுதிப் பாடினேன். அதுவும் அவருக்குப் பிடித்து எங்களிடம் பாடிக்காட்டிய ’வகைவகையா சீப்பு சோப்பு கண்ணாடி’ என்ற மெட்டுக்குள் எழுதிப் பாடினேன். இதோ அது உங்களுக்காக

பளபளப்பா
தொப்பி ஜிப்பா கண்ணாடி
நூஹு....
பச்சப்புள்ள
பாசத்துக்கு முன்னாடி

பேட்டுமிட்டன்
ஆட்டத்துல கில்லாடி
அந்த.....
ஜல்லிக்கட்டு காளையெல்லாம்
பின்னாடி

நூஹூ நூஹூ நூஹுடா
நூஹூ வெல்லப் பாகுடா

அன்புடன் புகாரி
20171119

No comments: