நீதான் தேவதை
நீயேதான் ராட்சசி

நீதான் தீபம்
நீயேதான் கும்மிருட்டு

நீதான் உயிர்
நீயேதான் மரணம்

நீதான் உடன்பாடு
நீயேதான் முரண்பாடு

நீதான் அமுதம்
நீயேதான் விசம்

நீதான் படுக்கை
நீயேதான் சுடுகாடு

நீதான் தெய்வம்
நீயேதான் சாத்தான்

நீதான் ரகசியம்
நீயேதான் அம்பலம்

உனையன்றி
வேறு எவரும் என்னை
இத்தனை மகிழ்வித்ததில்லை

உனையன்றி
வேரு எவரும் என்னை
இத்தனை துக்கப்பட வைத்ததில்லை

உனையன்றி
வேறு எவரும் என் முன்
இத்தனை
அசடுவழிந்ததில்லை

உனையன்றி
வேறு எவரும் என்னை
இப்படித்
திடுக்கிட வைத்ததில்லை

உனையன்றி
வேறு எவரும் என்னை
இத்தனை சேவையில்
மூழ்கடித்ததில்லை
உனையன்றி
வேறு எவரும் எனக்கு
இப்படியோர் சொர்க்கம் காட்டியதில்லை

உனையன்றி
வேறு எவரும் எனக்கு
இப்படியோர் நரகம் காட்டியதில்லை

உனையன்றி
வேறு எவரும் என்னை
இத்தனை முறை
பிறக்கச் செய்ததில்லை

உனையன்றி
வேறு எவரும் என்னை
இத்தனைமுறை
கொன்றழித்ததில்லை

காதலிக்கிறேன் உன்னை எப்போதும்

அன்புடன் புகாரி

No comments: