நீங்கள் பிழையாகக் கருதி இருக்கிறீர்கள்.
அரசியல் பிரிவுகள் எல்லாம் சாதி இல்லை.
திமுக, அண்ணா திமுக, விடுதலைச் சிறுத்தை, பஜக எல்லாம் சாதியா?
இஸ்லாத்தில் சாதிகளே கிடையாது!
அன்புடன் புகாரி

No comments: