சியா- Shia
சுன்னா - Sunnah
என்ற பிரிவினர்களுள்
உண்மையான....
நல்ல....
சிறந்த....
முஸ்லிம்கள் யார்?
அன்புடன் புகாரி
20171228சியா சுன்னா பிரச்சனையால் பல உயிர் இழப்புக்கள். அவரவர் வழி அவர்கள் போகட்டும் ,அதன் பலனை அவர்கள் அறியட்டும் - நீடூரலி
உயிரிழப்புக்குக் காரணம் பரிசுத்தமான மடத்தனம் என்பது என் தாழ்மையாக கருத்து
எவனொருவன் குர்-ஆன் சொல்லும் அறத்தை - தர்மத்தை - ஹலாலை உறுதியாகப் பற்றிக்கொண்டு நல்வழியில் செல்கிறானோ அவனே சிறந்தவன், அவனே நல்ல முஸ்லிம், அவனே உண்மையான முஸ்லிம்.
அப்படியானவன் சியா பிரிவிலும் இருக்கலாம் சுன்னா பிரிவிலும் இருக்கலாம்
சியா சுன்னா என்பன திமுக அண்ணா திமுக போன்ற அரசியல் கட்சிகள். இஸ்லாத்தின் பிரிவுகள் அல்ல. அதற்கும் இஸ்லாம் மார்க்கத்தின் அறநெறிக்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் இல்லை.
சியா என்பவர்களும் குர்-ஆனையும் நபிபெருமானையும்தான் பின்பற்றிச் செல்கிறார்கள்.
சியா என்பவர்கள் நபி பெருமானாரின் உறவுகள்
சுன்னா என்பவர்கள் நபி பெருமானின் நண்பர்கள்
சில நண்பர்கள் உறவுகளாயும் இருக்கிறார்கள்
அன்புடன் புகாரி
இறைவனுக்கு இணை வைக்கக் கூடாது. இணை வைத்தால் அவன் இஸ்லாமியன் அல்ல.
இறைவனின் சொல்லுக்கு இணை வைப்பதும் இறைவனுக்கு இணைவைப்பதும் ஒன்றுதானே?
குர்-ஆனுக்கு இணை வைத்தால் அவன் இஸ்லாமியனா?

No comments: