இரண்டே
சாதிகள்தாம் உண்டு

அறம்-தர்மம்-ஹலால்
வழிநடக்கும் மேலானோர்
ஒரு சாதி

அறமற்ற-அதர்ம-ஹராம்
வழிநடக்கும் கீழானோர்
மற்றொரு சாதி

இதை
நான் சொல்லவில்லை

சாதி
இரண்டொழிய வேறில்லை
சாற்றுங்கால்
நீதி வழுவா நெறிமுறையின்
மேதனியில்
இட்டார் பெரியோர்
இடாதார் இழிகுலத்தோர்
பட்டாங்கில் உள்ள படி

என்று
நல்வழி நூலில்
பழந்தமிழச்சி
ஔவை சொல்கிறாள்
20171214

Comments

Popular posts from this blog

அன்புடன் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

மகளின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

சென்னை விழா நன்றியுரை

காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி

கண்ணீர் வரிகள் இதய வரிகளை மறைக்கின்றன

Ilayaraja Toronto 16 Feb 2013 (Part 1) - இளையராஜா டொராண்டோ