சுதந்திர இந்தியாவின்
சரித்திர அடையாளங்கள்
இரண்டு

ஒன்று
மகாத்மாவின் நெஞ்சில்
தோட்டாக்களின்
துளைப்பு

இரண்டு
பாபர் மசூதியின் தலையில்
கடப்பாறைகளின்
துளைப்பு

தோட்டாக்களுக்கும்
கடப்பாறைகளுக்கும்
கற்பூர ஆரத்தி எடுக்கும்
அரசுதான்
சுதந்திரம் போற்றும்
நல்லரசாம்

அன்புடன் புகாரி
20171206
No comments: