நிறுவனங்களும்
நிராயுதபாணிகளும்

மொத்தமாய் விழுங்குவதைச்
சுத்தமாய் அறியாமல்

வாழ்க்கையை விற்று
வேண்டாத வசதிகள்

சமூகக் கௌரவங்களாய்
வெட்டிச் செலவுப் பழக்கத்தை உருவாக்கி
தொடர் கடனாளிகளாய் ஆக்கி
பொருள் குவிக்கும் சக்திகள்


உலகை மயாண வெளிகளாக்கும்
நாசங்கள் மோசங்கள் துவேசங்கள்
அறமற்ற நிறுவனங்கள்

Comments

Popular posts from this blog

அன்புடன் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

சென்னை விழா நன்றியுரை

மகளின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி

கண்ணீர் வரிகள் இதய வரிகளை மறைக்கின்றன

Ilayaraja Toronto 16 Feb 2013 (Part 1) - இளையராஜா டொராண்டோ