ஓரினமாய்ச் சேருமோ

தாய்மை என்னும்
அதி உன்னதப் பொக்கிசத்தைப்
பேறாய்ப் பெற்றவள் பெண்

இரு அமுத சுரபிகளை
அவளின் உடலிலேயே
பெரும் கொடையாகக் கொடுத்து
தன் ரத்தத்தை அமுதாக்கிப் பருகத்தரும்
மேன்மையைக் கொடுத்தான்
இறைவன்

மிருதுவான பஞ்சு மேனியையும்
பரிவும் கருணையும் மிக்க
அற்புத இதயத்தையும் அவளுக்குக் கொடுத்து
சிறு தொடுதலிலும்
இனிய குரல்வழி பொழியும்
ஓரிரு வார்த்தைகளிலுமே
சொர்க்கத்தையே ஆறுதலாய்ப் பொழியும்
மந்திரத்தைத் தந்தான் இறைவன்

ஓரினச்சேர்க்கையாளர்களுக்கோ
அவனிழைத்த ஆகப்பெரிய
துயர் யாதெனில்
தாய்மை எனும் பொக்கிசமோ
தந்தை எனும் கம்பீரமோ
தரப்படாத அவலம்தான்

No comments: