சபிக்கப்பட்ட இதயமிது
என்று அறிந்ததும்
நீ வரம் தந்திருக்க வேண்டாம்
இன்னுமொரு சாபம் தராமல்
சென்றிருக்கலாம்

No comments: