200308 முகிலின் துப்பட்டாவுக்குள்

முகிலின் துப்பட்டாவுக்குள்
முத்தமிட்டேன் முத்தமிட்டேன்
நனைந்தேன் நனைந்தேன் நான்
சூரியனாய் சூடானேன் ஆனேன் என்
உசுருக்குள் கருவானேன் ஆனேன் ஆனேன்

நேற்று வரை நானும் ஒரு
கூழாங்கல் கூழாங்கல்
இன்று முதல் யோகங்களின்
வைரக்கல் வைரக்கல்

என்னைவிட்டு போகாதே
போகாதே உயிரே
உயிரின் கரு கலைவது
கூடாதே கூடாதே

நெருப்புக்குள் விழுந்து நான்
நனைகிறேன் நனைகிறேன்
நீருக்குள் நின்று நான்
எரிகிறேன் எரிகிறேன்

வானத்தின் வரப்புகளில்
நடக்கின்றேன் நடக்கின்றேன்
பூமிப்பந்தின் உள்ளுக்குள்ளே
பறக்கிறேன் பறக்கிறேன்

கண்டு கொண்டேன் உன்னை நான்
நேசிக்கின்றேன் நேசிக்கின்றேன்
கண்கள் போகும் பாதை எல்லாம்
நீயே கண்டேன் கண்டேன்

காற்றுக்குள்ளே என் சுவாசத்தை
காணவில்லை காணவில்லை
கண்மணியே உன் காதல் இன்றி
மூச்சே இல்லை இல்லவே இல்லை

No comments: